הרשמה ליום עיון

הרשמה למידעון חודשי

תחומי עיסוק

דיני תכנון ובניה
המשרד מוביל בתחומים רבים ומגוונים הקשורים בחוק התכנון והבניה ותקנותיו.
החל מליווי תוכניות לשינוי ייעוד ולשימושים חורגים עובר להפקעות, פיצויים, איחוד וחלוקה.
במיוחד עוסק המשרד בהגנה על נאשמים בעבירות על חוקי התכנון והבניה.

מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל
למשרד ניסיון רב ומומחיות בהתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל, לרבות ניהול הליכים משפטיים,
ביצוע עסקאות, ליווי תוכניות בנין עיר וטיפול בתשלומים שונים לרמ"י.
עוד עוסק המשרד בטיפול בהסכמי משבצת והזכויות הנגזרות מהם זאת מול רמ"י והגופים המיישבים.
כמו כן מטפל המשרד בהיבטי המיסוי השונים של עסקאות מקרקעין.
תחום חדש ומתפתח בו עוסק המשרד הינו מיזמי אנרגיה ירוקה ובכלל זה הפקת חשמל מאנרגיה סולארית.

רשויות מקומיות
המשרד מתמחה בתחומים רבים שבין המתיישב לרשות המקומית
החל מטיפול בחיובי ארנונה בלתי מוצדקים ועד לחיובי היטלי השבחה והיטלי פיתוח.
ניסיון רב צבר המשרד בטיפול ברישוי עסקים על מלוא מורכבותו של תחום זה ובמיוחד בהגנה על נאשמים בעבירות לפי חוק רישוי עסקים.

אגודות שיתופיות
המשרד עוסק בפקודת האגודות השיתופיות, תקנוני אגודות, בוררויות שבין האגודה השיתופית לחבריה
כמו כן עוסק המשרד בניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות בנושאים אלה.