מקרקעין - רמ"י

למשרד ניסיון רב ומומחיות בהתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל, לרבות ניהול הליכים משפטיים,
ביצוע עסקאות, ליווי תוכניות בנין עיר וטיפול בתשלומים שונים לרמ"י.
עוד עוסק המשרד בטיפול בהסכמי משבצת והזכויות הנגזרות מהם זאת מול רמ"י והגופים המיישבים.
כמו כן מטפל המשרד בהיבטי המיסוי השונים של עסקאות מקרקעין. 
תחום חדש ומתפתח בו עוסק המשרד הינו מיזמי אנרגיה ירוקה ובכלל זה הפקת חשמל מאנרגיה סולארית.