סקירות מקצועיות

 

 

תשלום מס שבח במכירת נחלה אשר בה שניים או שלושה בתי מגורים

 

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

 

שימוש חקלאי - מהו?

 

פטור ממס שבח ליורשי נחלה

 

החלטה 1316- מהם שימושים נלווים לחקלאות?

 

הקמת תאים סולאריים על קרקעות רשות מקרקעי ישראל

 

הסדרת הפרות בניה בקרקעות של רשות מקרקעי ישראל במגזר החקלאי


אכיפה בררנית